[Szczegóły]

Ubezpieczenia Gospodarcze

Kancelaria oferuje obsługę spraw dotyczących tematyki ubezpieczeń gospodarczych. Oferujemy swoją pomoc Zakładom Ubezpieczeń w zakresie prowadzonych postępowań likwidacyjnych, opiniowaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczeń oraz reprezentację na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom z zakresie opiniowania Umów Ubezpieczenia jak również reprezentuje ich w sporach z Zakładami Ubezpieczeń powstałych na tle umów ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym OC przewoźnika drogowego i OC ogólnego.

[Kontakt]

Kancelaria Radcy Prawnego

Cezary Gotkowski

Adres

ul. Rokokowa 116

01-910 Warszawa

Adres korespondencyjny/biuro

ul. Widok 8 pietro 5

00-023 Warszawa

NIP: 759 169 58 12

REGON: 180702290

mBank: 06 1140 2004 0000 3402 7632 6384

[Zadaj pytanie]

Wypelnij poniższy formularz a otrzymasz darmową wycenę realizacji uslugi
Załączniki
Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu +48
Temat wiadomości


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria radcy Prawnego z siedziba w Warszawie przy ul. Żeromskiego 1/482, 01-887 Warszawa

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane w formularzu pytanie. Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.